wrapper

Spoštovane\-i,

Smučarski klub Logatec je dejaven že od leta 1969 kar pomeni že dobrih 45 let. Na 45 let dela kluba smo lahko vsi upravičeno ponosni. V obdobju 45 let so se zvrstile generacije smučarjev in tekmovalcev, ki so s svojo aktivnostjo prispevali k rasti in razvoju kluba.

 

Smučanje v vseh oblikah in zvrsteh ima v Logatcu že zelo dolgo in uspešno tradicijo. Lega našega kraja na Notranjski planoti, je bila v zimskem času vselej radodarna z obilnim snegom in je omogočala, da so se prebivalci v prostem času radi ljubiteljsko  podali na bele poljane z doma izdelanimi smučmi.

 

 

Začetki organiziranega delovanja alpskega smučanja v Logatcu se prične v petdesetih letih v okviru TVD Partizana, ki je združeval različne športne panoge, med drugimi tudi sekcijo za alpsko smučanje.

 

Med člani so se znašli zanesenjaki, ki so imeli smučanje radi. Želja po znanju in napredovanju v tehniki in metodiki smučanja je takrat vodila Toneta Mihevca st., da se je udeležil enega prvih seminarjev za učitelje smučanja v Planici, ga uspešno končal, se vrnil v Logatec in že takoj organiziral prve tečaje na Tratah, Gorenjem in Dolenjem Logatcu.

 

V letu 1969 so se posamezne sekcije v okviru TVD Partizan organizirale v samostojne klube. Letnica 1969 je torej rojstni dan našega kluba.

Prvi predsednik je postal Andrej Tollazzi, prvi smučarski trener pa Tone Mihevc st.

Klub je dobil nov zagon, pričeli so se prvi tečaji, prvi treningi med leskovimi količki in tekmovalci so se pričeli udeleževati tekmovanj v regiji kakor tudi že na republiškem nivoju.

Naj Vam naštejemo nekaj tekmovalcev iz tega obdobja:

Tomaž Smrtnik, Ciril Zupančič, Barbara Slabe, Drago Arhar, Niko Glavatovič, Peter Antičevič, Matjaž Bajc.

Zelo pomembno obdobje za razvoj kluba beležimo po letu 1970, ko smo sami organizirali prvi tečaj za klubske vodnike in vaditelje alpskega smučanja.

Izšolani so bili prvi kadri, ki so takoj poprijeli za delo in prenašali svoje znanje ostalim.

 

V času predsedovanja Janeza Smoleta, Antona Antičeviča, Tomaža Smrtnika, Staneta Jereba in Tomaža Lukančiča je pomemben dejavnik odigralo »smučišče« Široke njive. S prostovolnim delom velikega števila članov je bilo urejeno smučišče in zgrajena smučarska koča, ki je bila svečano odprta leta 1976 . Tu je bila vrsto let naša »baza«, kjer smo se smučarji radi družili tudi izven smučarske sezone. Imeli smo svoj teren za treninge, organizacijo tekem, svojo vlečnico in agregat. Žal smo morali po letu 1990 smučišče zapreti in kočo prodati.

 

 

Vsekakor delo ni bilo zaman saj je kupnina od prodaje koče pripomogla k nabavi lastnega kombija.

 

V klub so prihajali novi, mladi člani, ki so z prizadevnostjo postavili osnove tekmovalnega smučanja, ki se je kasneje odrazilo v organizaciji tekmovanja za Notranjski pokal , ki je bil prvič izveden v Letu 1974 prav na pobudo našega kluba.

Prva tekma je bila na Širokih njivah, kasneje na Vojskem nad Idrijo, kjer smo imeli ob pomanjkanju snega svoj naraven teren.

Naši takratni najboljši tekmovalci so bili:

- Mitja, Darko Milavec

- Matjaž, Marko Zorman

- Boris, Tone, Jasna Mihevc

- Janja Oblak

- Rosana Tollazzi

- Katja Kokalj

- Matic, Alenka Mihevc

- Tomaž, Boštjan Lukančič

- Miha Pivk

- Božo Nagode in mnogi drugi

 

Zelo pomemben korak je bil narejen z organizacijo tečaja za vaditelje smučanja, ki smo ga organizirali z lastnimi kadri. Člani kluba so pridobili nazive vaditelj alpskega smučanja, leta 1974 smo pridobili prva učitelja tretje stopnje Tomaža Smrtnika in Drago Arharja. Potekal je tudi seminar za sodnike z licenco.

 

Klub je bil vseskozi eden vodilnih v Notranjski regiji.

 

 

Kakovosten napredek beležimo, ko je na predsedniško mesto po obdobju sušnih zim prišel Matjaž Mesec.

Nov pristop k organizaciji dela, nova celostna podoba kluba v obliki enotnih oblačil, kakovostni pristop k organizaciji treningov in tekmovanj je dal vidne rezultate.

Smučarski klub Logatec je postal vodilni klub v regiji.

Nikakor ne moremo spregledati homogene ekipe tekmovalcev, ki so predstavljali barve Slovenije na prvi mednarodni tekmi v Sarajevu od koder smo se vrnili z prvim mestom Matica Albrehta in drugimi odličnimi uvrstitvami na ostalih tekmah.

To so bila dekleta:

- Zala Turk

- Špela in Neža Kampijut

- Tamara Mesec

- Tara Varl Milič

- Maja Firstner

- Klara Menard

- Nina Zorman in druge

Fantje:

- Matic Albreht

- Rožle Menard

- Anže in Aljaž Smrtnik

- Jakob Arhar

- Uroš, Gašper in Anže Šemrov

- Andrej Pasarič

- Miha Murn

- Luka Makuc

- Anže Zorman in drugi

Dosežen je bil nivo, ko se je bilo potrebno odločiti o profesionalnem pristopu do treningov in tekmovanj, kjer samo z amaterskimi kadri ni bilo mogoče držati korak z ostalimi klubi v regiji in republiki. Organizirala se je skupina »X« pod vodstvom poklicnega trenerja z licenco trener PRO A Boštjana Anderliča v katero so vključili tisti tekmovalci, ki želijo na tekmovalnem področju doseči največ.

 

 

Z Boštjanovim strokovnim pristopom so se pojavili tudi prvi uspehi na državnem nivoju.

10 let nazaj si ni bilo možno zamisliti, da bodo lahko tekmovalci z Notranjske regije posegli po vidnih uvrstitvah tudi na državnem nivoju.

Nekaj imen tekmovalk in tekmovalcev novejše zgodovine kluba:

- Job Rupnik, Rožle in Ožbej Jereb, Žaklina Jurkovič, Diana Rupnik, Domen in Sabina Rupnik, Žiga Selan, Aljaž Brenčič, Hana Jereb

Nekateri\-e tekmovalci\-ke se še sedaj uspešno kosajo na tekmovanjih z drugimi vrstniki v Sloveniji in tujini.

 

Zakaj klub deluje uspešno že 45 let?

Predvsem zaradi:

- Odprtosti kluba

- Množičnosti

- Pripadnosti članstva

- Izobraževanja lastnega kadra

- Sodelovanja z PZUTS Logatec

- Stalna skrb za podmladek

- V začetku izključno in tudi sedaj pretežno volonterski pristop do dela

 

Strategija kluba ostaja tudi v prihodnje jasna. 

V klubu otrokom ponujamo udejstvovanje na različnih zahtevnostnih stopnjah od športne šole, smučarske šole, rekreativnega smučanja, tekmovalnega smučanja, vzgoja smučarskega kadra,…

 

Vsi dobrodošli v naših vrstah, da bo klub še naprej tako uspešen kot preteklih 45 let.

 

Lep smučarski pozdrav

 

Kontakt

Jakob Arhar
Mail: info{@}sk-logatec.si

 


Obrtniška ulica 11e,
1370 Logatec
ID za DDV: 18553516
Matična št.: 5128692000
Davčni zavezanec: NE
TRR.: IBAN SI56 0202 5025 3475 266

Sponzorji

 

width=

Sponzorji

240